Ochrona danych i polityka cookies

Strona Głównakeyboard_arrow_rightOchrona danych i polityka cookies

§ 1 Informacje ogólne

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest HammerMed II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nieruchomości Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69/71, 90-032 Łódź, KRS: 0000470641, NIP: 7282794195, REGON: 101636435.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, dostępnego pod adresem: dane.nieruchomosci@hammer.pl.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. żądanie dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  3. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Oprócz uprawnień wskazanych w pkt. 3 i 4, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przysługują Pani/Panu także inne uprawnienia, opisane w dalszej części niniejszego dokumentu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Uprawnienia przysługujące względem Administratora danych może Pani/Pan zrealizować kontaktując się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych – adres e-mail wskazany w pkt. 2, ewentualnie zaś – kontaktując się bezpośrednio z Administratorem (dane kontaktowe podane w pkt. 1).

§ 2 Dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego

 1. Pani/Pana dane osobowe, które Administrator otrzymał za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzane są w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na kierowane do Administratora zapytanie
  2. informowania o ofercie Administratora lub skierowania oferty indywidualnej – gdy na powyższe wyrazili Państwo zgodę.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu, serwisu IT lub wysyłki newslettera oraz podmioty, które upoważnione są do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu wycofania zgody.
 7. Podanie danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a po tym okresie – do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 3 Dane osobowe kandydatów do pracy

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych, daty urodzenia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane te przetwarzane są w celu wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego z art. 22 [1] § 1 Kodeksu pracy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych, niż opisane w ust. 3, tj. niewymaganych w procesie rekrutacji a przekazanych Administratorowi przez kandydata do pracy w trakcie rekrutacji jest zgoda kandydata – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych na potrzeby prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś jej dane przetwarzane są w celu poinformowania o przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz przeprowadzenia przyszłych rekrutacji z jej udziałem.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu, serwisu IT, dostawcy oprogramowania lub usług internetowych oraz podmioty, które upoważnione są do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe kandydata do pracy, który nie wyraził zgody na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przechowywane są do czasu zakończenia rekrutacji, w której kandydat bierze udział.
 6. Dane osobowe kandydata do pracy, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, przechowywane są do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym okresie – do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z procesem rekrutacji.
 7. W przypadkach, w których podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
 8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest obowiązkiem kandydata i stanowi warunek przeprowadzenia rekrutacji z jego udziałem. Odmowa ich podania wyklucza kandydata z procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest dobrowolne.
 10. Podanie danych osobowych w celu ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji jest dobrowolne, zaś odmowa ich podania skutkuje niemożnością informowania o przyszłych rekrutacjach i przeprowadzenia ich z udziałem kandydata.

§ 4 Pliki cookies

 1. Witryna www.pinkpin.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych dla wskazanych w niniejszym dokumencie celów.
notifications_none

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

clear